Stire

Bun venit - Universitatea Transilvania din Brașov (UniTBv)

Urăm bun venit noului membru ROHEALTH: Universitatea Transilvania din Brașov (UniTBv)

 

În prezent, Universitatea Transilvania din Brașov (UNITBV) este cea mai mare universitate din centrul țării, o universitate comprehensivă care oferă programe în 43 de domenii de știință precum: inginerie mecanică, inginerie industrială, calculatoare, construcții, silvicultură, ingineria lemnului, design de produs, alimentație și turism, informatică, matematică, științe economice, medicină, psihologie, pedagogie, muzică, lingvistică, drept, sociologie și asistență socială.

 

În universitate funcționează 100 programe de studii de licență: 83 la forma de învățământ cu frecvență (IF), 6 la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) și 11 la forma de învățământ la distanță (ID), 74 de programe de studii de masterat (70 IF și 4 IFR) și 18 domenii de doctorat (IF și FR).

Oferta educațională se corelează cu cerințele profesionale ale pieței muncii, mai ales în ceea ce privește programele de masterat și de formare continuă. Există în structura universității programe concepute în colaborare cu companiile care sunt angajatori tradiționali ai absolvenților UNITBV, după cum există și programe de nișă, care anticipează nevoia societății de profesionalizare în noi domenii ale cunoașterii.

 

În anul 2020 în cadrul universității au fost implementate 140 de granturi, proiecte și contracte de cercetare științifică și asistență tehnică, cu o valoare totală a sumelor încasate de 2.462.377 euro.

În anul 2020 au fost publicate 568 lucrări științifice indexate în baza de date ISI Web of Science (WoS) / Clarivate Analytics (date parțiale, 8 martie 2021). S-a înregistrat creșterea numărului cadrelor didactice și al cercetătorilor care publică articole în reviste prestigioase și o creștere a numărului de articole publicate în reviste cu cotații scientometrice foarte bune (i.e.,factor de impact, scor relativ de influență).

 Sursa: https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/Raport_2020.pdf