Stire

CBE JU INFO DAY 2024: Viitorul Bioeconomiei se află aici!

CBE JU INFO DAY 2024: Viitorul Bioeconomiei se află aici!

În data de 23 aprilie, Clusterul ROHEALTH a participat la evenimentul CBE JU Info Day 2024, găzduit de Comisia Europeană în Charlemagne Building din Bruxelles, A fost o zi dedicată surselor de finanțare din cadrul Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking (CBE JU) care vizează competitivitatea și sustenabilitatea industriei Europene prin dezvoltarea de soluții bio-based, altfel spus pe bază biologică.

CBE JU este un parteneriat public-privat dintre Comisia Europeană și Bio-Based Industries Consortium (BIC), acesta din urmă reprezentând părțile interesate la nivel european din domeniul bio-based. CBE JU are misiunea de a implementa o parte din agenda europeană de cercetare și dezvoltare tehnologică.

CBE JU publică anual apeluri de finanțare în sprijinul cercetării și inovării, pentru a reduce riscul de investiții, pentru a aborda provocările pieței (tehnologice, de reglementare și comerciale) și pentru a promova sustenabilitatea ambientală în sectorul bio-based. CBE JU contribuie, de asemenea, la "European Green Deal" prin finanțarea unor proiecte care vizează consolidarea industriilor inovatoare și durabile bazate pe biotehnologii.

CBE JU Info Day 2024 s-a desfășurat de-a lungul a trei sesiuni acoperind subiecte precum contextualizarea domeniului bio-based și a misiunii CBE JU la nivel european, prezentarea surselor de finanțare a programului și, în fine, aspectele conținutistice pe care propunerile de proiecte trebuie să le aibă pentru a avea șanse de a fi finanțate. Sesiunile au fost intercalate de momente  prețioase de networking permițând participanților sosiți din întreaga Uniune să se cunoască și să-și schimbe cărțile de vizită în vederea alcătuirii de consorții și dezvoltării de propuneri de proiecte.

Parteneriatul CBE acoperă toate sectoarele economice și industriale ale bioeconomiei, și anume cele care utilizează resurse și procese pe bază biologică pentru a produce alimente, furaje, produse, energie și servicii. Cu toate acestea, deoarece provocările în acest sectoar sunt vaste și diverse, partenerii au convenit că domeniul de aplicare al parteneriatului se va concentra pe dezvoltarea următoarele produse:

  • substanțe chimice;
  • materiale și produse pe bază biologică, altele decât biocombustibilii și bioenergia;
  • produse alimentare și hrană pentru animale (ingredientele pentru alimente și hrana pentru animale și nutrienții pentru sol sunt incluși în domeniul de aplicare);
  • produse farmaceutice și dispozitive medicale.

 

Mai jos tabelul cu apelurile de finanțare CBE JU, toate având termen de depunere 18 septembrie 2024.

Type of action

Topics HORIZON-JU-CBE-2024

Buget

Milioane Euro

 

 

IA-Flagship

Bio-based value chains for valorisation of sustainable oil crops

20

Bio-based dedicated platform chemicals via cost-effective, sustainable and resource-efficient conversion of biomass

20

Bio-based value chains for valorisation of sustainable natural fibre feedstock

20

 

 

 

 

 

 

 

    IA

Bio-based materials and products for biodegradable in soil applications

15

Sustainable microalgae as feedstock for innovative, added-value applications

15

Enlarging the portfolio of commercially produced “Safe and Sustainable by design” (SSbD) solvents

15

Circular and SSbD bio-based construction & building materials with functional properties

15

Selective and sustainable (co)-production of lignin-derived aromatics

15

Innovative bio-based adhesives and binders for circular products meeting market requirements

15

Innovative conversion of biogenic gaseous carbon into bio-based chemicals, ingredients, materials

15

 

 

 

 

   RIA

Valorisation of polluted/contaminated wood from industrial and post-consumer waste streams

7

Biotech routes to obtain bio-based chemicals/materials replacing animal-derived ones

7

Sustainable, bio-based alternatives for crop protection

10

SSbD bio-based coating materials for applications under demanding and/or extreme conditions

7

Innovative bio-based food/feed ingredients

7

 

 

 

  CSA

New forms of cooperation in agriculture and the forest-based sector

4

Mobilise inclusive participation in bio-based systems and supporting the CBE JU widening strategy and its action plan

3

Supporting the CBE JU Deployment Group on Primary Producers

3

 

Apelurile de finanțare CBE-JU sunt aliniate regulamentului Horizon Europe pentru acțiunile de cercetare și inovare (RIA), acțiunile de inovare (IA) și acțiunile de coordonare și sprijin (CSA).

RIA și IA includ activități de "testare", "demonstrative" și "pilot". Activitățile RIA au ca scop stabilirea de noi cunoștințe sau explorarea fezabilității unei tehnologii, a unui produs, a unui proces, a unui serviciu sau a unei soluții noi sau îmbunătățite. Acestea pot include cercetarea fundamentală și aplicată, dezvoltarea și integrarea tehnologiei, testarea, demonstrarea și validarea pe un prototip la scară mică, într-un laborator sau într-un mediu simulat. Pe de altă parte, IA urmărește să extindă aceste activități de la prototip, într-un mediu cvasi-operațional, industrial sau de altă natură, până la validarea produsului la scară largă și replicarea pe piață. Proiectele din cadrul întreprinderii comune ICBE includ inițiative emblematice, un tip important și specific de AI care vizează sprijinirea primei aplicații/implementare pe piața UE a unei inovații.

CSA au ca obiectiv:

  • să structureze comunitățile de părți interesate (stakeholderi);
  • să sprijine diseminarea și exploatarea proiectelor de cercetare sau de inovare;
  • să exploateze sinergiile de scară între proiecte;
  • să crească gradul de sensibilizare în domenii specifice;
  • să sprijine viziunile tehnologice (de exemplu, elaborarea de foi de parcurs, cazuri de utilizare etc.) și sensibilizarea (de exemplu, evenimente, publicații etc.);
  • promovarea cooperării internaționale cu regiuni și/sau domenii specifice.