Stire

Curs EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Ești la început de drum în domeniul achizițiilor publice sau vrei să te perfecționezi pentru a răspunde oportunităților profesionale? În oricare dintre aceste categorii te încadrezi, acest curs este pentru tine.

Cursul online Expert Achiziții Publice te va ajuta să cunoști și/sau să aprofundezi legislația și noțiunile specifice din domeniu pentru a putea gestiona eficient activitățile desfășurate în fiecare etapă a procesului de achiziții publice, indiferent de complexitatea acestora. În plus, cursul îți oferă posibilitatea de a aplica toate conceptele învățate prin intermediul unor sarcini practice.

Agenda de curs cuprinde:

Legea 98/2016 privind achizițiile publice clasice cu toate modificările și completările ulterioare Legea 101/2016 - remediile și căile de atac;

Ordonanța de Urgență nr. 114/09.07.2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

Principiile și planificarea achiziţiilor publice, alegerea procedurilor de atribuire și întocmirea PAAP

Dezvoltarea abilităţilor de completare corectă a documentaţiilor de atribuire;

Criteriile de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerinţelor respective;

Cerinţe privind garanţia de participare şi cea de bună execuţie;

Cerinţe referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;

Noţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare;

Componența şi structura caietului de sarcini; Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului;

Aplicarea corectă a criteriilor de calificare/selecţie şi/sau atribuire stabilite pentru evaluarea ofertelor;

Reguli de depunere şi prezentare a ofertelor; Evaluarea corectă a propunerilor tehnice şi financiare; Cazuri de anulare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; Structura dosarului de achiziţie, cu toate documentele impuse de legislaţia aplicabilă;

Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Perioada: 09 mai – 27 mai

In urma celor 37 de ore de curs intensiv, vei putea să:

Analizezi legislația aplicabilă specifică;

Acorzi consultanță de specialitate;

Planifici achiziţii publice;

Derulezi proceduri de atribuire;

Finalizezi proceduri de atribuire.

 

Cursul este interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM.

Pret: 1250 lei/persoana (sunt incluse materialele de curs si certificatul de absolvire) - REDUCERE 9% pentru membrii ROHEALTH

Pentru inscrierea la curs va rag sa completati formularul atasat Formular de preinscriere