Stire

Fundatia Amfiteatru organizeaza Cursul MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE (MCSS) - Iunie 2021

În perioada 10.06.2021 – 19.06 2021 FUNDATIA AMFITEATRU organizează programul de formare Managementul calității serviciilor de sănătate (M.C.S.S.).

Va rog sa regasiti in continuare informații privind organizarea cursurilor de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate.

Conform Ordinului nr. 209 din 11 iunie 2020 privind modificarea Metodologiei pentru recunoașterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 95/2018, specializările necesare dezvoltării la nivel național a unui sistem de management al calității serviciilor de sănătate sunt:
a) managementul calității serviciilor de sănătate (M.C.S.S.) furnizează noțiuni generale referitoare la organizarea sistemului sanitar și a unității sanitare, precum și referitoare la managementul calității în unitățile sanitare și noțiuni generale despre identificarea riscurilor și înregistrarea acestora în registrul riscurilor, necesare pentru obținerea oricărei specializări citate mai jos;
b) specializarea manager de calitate al serviciilor de sănătate (M.C.S.) este forma de pregătire prin care se dobândesc abilitățile și competențele necesare coordonării sau, după caz, desfășurării activităților de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
c) specializarea auditor clinic este forma de pregătire prin care se dobândesc abilitățile și competențele necesare coordonării sau, după caz, desfășurării auditului clinic;
d) specializarea evaluator de servicii de sănătate este forma de pregătire prin care se dobândesc abilitățile și competențele necesare evaluării unităților sanitare pe baza standardelor, procedurilor și metodologiilor A.N.M.C.S.

 Fundația Amfiteatru este recunoscută prin Ordinul A.N.M.C.S. nr. 320 din 09.09.2020 să organizeze următoarele programe de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate:

a) managementul calității serviciilor de sănătate (M.C.S.S.)
b) specializarea manager de calitate al serviciilor de sănătate (M.C.S.)

 

CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE la cursuri sunt urmatoarele:

-       Specializarea „Managementul calității serviciilor de sănătate“– studii medii, postliceale, superioare.
Specializarea „Manager de calitate al serviciilor de sănătate“– studii superioare; competențe în managementul calității (de exemplu, să fi absolvit Curs de management al calității);competențe de operare și tehnoredactare computerizată dovedită prin testarea cunoștințelor sau atestate certificate

 CURRICULUM-CADRU pentru cursurile de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate este reglementat în Ordinul președintelui ANMCS nr. 418 din 26 noiembrie 2020.

 Programul de formare Managementul calității serviciilor de sănătate (M.C.S.S.),  se desfasoara astfel:

 Locație de desfășurare: București. Sala de curs va fi comunicată cu minim 15 zile înainte de începerea cursului.

Durata: 36 ore, astfel:

a) număr de ore alocate pentru pregătirea teoretică (curs): 24
b) număr de ore alocate pentru pregătirea practică (stagiu): 12
c) număr de ore alocate pentru evaluare (examen): 6 ore

Orarul de desfășurare:

    10.06.2021 - orele 9.00-15.30- 6 ore pregătire + 1/2 oră pauză (12.00-12.30)

    11.06.2021 - orele 9.00-15.30- 6 ore pregătire + 1/2 oră pauză (12.00-12.30)

    12.06.2021 - orele 9.00-15.30- 6 ore pregătire + 1/2 oră pauză (12.00-12.30)

    17.06.2021 - orele 9.00-15.30- 6 ore pregătire + 1/2 oră pauză (12.00-12.30)

    18.06.2021 - orele 9.00-15.30- 6 ore pregătire + 1/2 oră pauză (12.00-12.30)

    19.06.2021 - orele 9.00-15.30- 6 ore pregătire + 1/2 oră pauză (12.00-12.30)

    Ziua 7- orele 9.00-15.00- 6 ore evaluare (examen) – va fi comunicată până la finalizarea cursului.

 

Modalitatea de realizare a cursului, partea teoretică/practică: In situ cursanți și lectori (cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la perioada de desfășurare a cursului).

Atestarea formării: Atestarea finalizării programului de formare va fi concretizată prin Certificat de absolvire,  eliberat  de Fundația Amfiteatru și recunoscut  de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Prețul cursului: 1.500 lei.

Prețul cursului pentru membri retelei MEDRo: 1.400 lei.

 Date privind înscrierea: Înscrierea participanților se va face în ordinea primirii formularului de înscriere completat prin:

- e-mail: mihai.grigore@fundatia-amfiteatru.ro / lia.ciobica@fundatia-amfiteatru.ro

- fax 021/312.51.03.

 Dosarul participanților va fi conține: cererea de înscriere. copie act de identitate, copie documente studii, copie dovadă de plată.

 Organizarea programului este condiționată de înscrierea unui număr de minim 20 cursanți și maxim 25 cursanți, data limită de înscriere fiind cu cel puțin 10 zile înaintea de începerea acestuia.

 Absolventii modulului  Managementul calității serviciilor de sănătate (M.C.S.S.) se pot inscrie la programul de Specializare „Manager de calitate al serviciilor de sănătate“ (M.C.S.).

Puteti descarca formularul de inscriere aici: https://drive.google.com/file/d/1W-0nSJrscG8Lyc10-FqHHapmeiZkcSRO/view?usp=sharing