Stire

Programe de lucru în cadrul Orizont Europa

Programe de lucru în cadrul Orizont Europa

 

Programele de lucru stabilesc oportunități de finanțare în cadrul Orizont Europa.

Un program specific în cadrul Orizont Europa este implementat prin următoarele:

 

Programul de lucru principal acoperă:

  • Acțiunile Marie Skłodowska-Curie și Infrastructurile de Cercetare din cadrul Pilonului I;
  • toate clusterele din cadrul Pilonului II;
  • Ecosisteme europene de inovare în cadrul Pilonului III;
  • Widening - partea ce privește extinderea participării și consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA).

Alte programe de lucru acoperă:

  • Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
  • Centrul Comun de Cercetare (JRC)
  • Consiliul European pentru Inovare (EIC)

O parte semnificativă a Pilonului II al Orizont Europa va fi implementată prin parteneriate instituționalizate, în special în domeniile mobilității, energiei, economiei digitale și bioeconomiei, care vor avea, de asemenea, programe de lucru separate.

Activitățile Institutului European de Tehnologie (EIT) sunt prezentate în documente de programare separate.

Orizont Europa este implementat și prin Fondul European de Apărare și Programul de cercetare și formare Euratom, care la rândul lor au un program de lucru separat.

Programele de lucru 2021 - 22 pentru Orizont Europa sunt disponibile pentru vizualizare și descărcare pe portalul de finanțare și licitații.

 

2023 – 24

Aceste proiecte nu au fost adoptate sau avizate de Comisia Europeană. Orice opinii exprimate sunt punctele de vedere ale serviciilor Comisiei și nu pot fi considerate ca o poziție oficială a Comisiei.

Aceste proiecte sunt făcute publice înainte de adoptarea programului de lucru pentru a oferi potențialilor participanți liniile așteptate în prezent pentru acest program de lucru. Numai programul de lucru adoptat va avea valoare juridică.

Adoptarea programelor de lucru va fi anunțată pe site-ul web Orizont Europa și pe portalul de finanțare și licitații.

Este posibil ca informațiile și descrierile subiectelor indicate în aceste proiecte să nu apară în programul de lucru final; și, de asemenea, elementele noi pot fi introduse într-o etapă ulterioară. Orice informație dezvăluită de orice altă parte nu va fi interpretată ca fiind aprobată sau afiliată Comisiei.

Comisia nu își asumă responsabilitatea pentru orice modificări viitoare ale conținutului acestor documente.

Mai multe detalii AICI.