Stire

Raport NET4Age-Friendly privind politicile, strategiile și finanțarea pentru o îmbătrânire activă și sănătoasă a oamenilor (SHAFE)

Acțiunea COST NET4Age-Friendly este un proiect cheie al inițiativei europene SHAFE - Smart Healthy Age-Friendly Environments. NET4Age-Friendly este o rețea de cercetare interdisciplinară internațională, ce reunește în prezent 300 de cercetători din 46 de țări și se desfășoară pe o perioadă de 4 ani (Oct 2020-Oct 2024). 

Grupul de lucru “Impactul și durabilitatea SHAFE” coordonat de Prof. Univ. Dr. Luiza Spiru, a lansat în primul an de activitate „Raportul privind politicile, strategiile și finanțările SHAFE (D4)” în țările participante.

Raportul a fost lansat pe 21 decembrie 2021, are 153 de pagini și este rezultatul muncii a 85 de cercetători din 37 de țări. Din partea României, și-au adus contribuția Prof. Univ. Dr. Luiza Spiru, Președinte al Fundației Ana Aslan Internațional și membru în comitetul de management al proiectului, împreună cu Flaviana Rotaru, Președinte al ROHEALTH - Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie și Dr. Cosmina Paul, cercetător al Fundației Ana Aslan Internațional.

SHAFE și NET4Age-Friendly sunt rețele internaționale care implică toate nivelurile societății cu scopul intrinsec de a promova dezvoltarea unor ecosisteme incluzive locale, regionale sau naționale (compuse dintr-un helix cvadruplu de cetățeni, autorități publice, companii și cercetători) care interacționează și coordonează la nivel internaţional.

Pentru a promova incluziunea socială, viața independentă și îmbătrânirea activă și sănătoasă în societate, Acțiunea COST NET4Age-Friendly a creat o rețea internațională și interdisciplinară de cercetători și părți interesate din toate sectoarele. Scopul său este de a încuraja conștientizarea și de a sprijini crearea și implementarea unor medii interne și externe inteligente și sănătoase pentru generațiile prezente și viitoare. Proiectul este finanțat prin Programul European de Cooperare în Știință și Tehnologie COST al Comisiei Europene.

NET4Age-Friendly își propune să depășească fragmentarea și lacunele critice atât la nivel de inovație conceptuală, cât și pragmatică, în medii sensibile, prietenoase cu vârsta și durabile, pentru a aborda provocările politicii europene de cercetare. 

Autorii „Raportului privind politicile, strategiile si finațările SHAFE (D4)” au analizat politicile, acțiunile de lobby și oportunitățile de finanțare existente, pentru a crea relații cu decidenții politici și organizațiile finanțatoare. 

Ca un prim pas pentru alinierea standardelor în toate țările membre, în actualul raport s-a realizat o mapare a diferențelor existente și s-au propus abordări ca bază pentru acțiunile din următorii trei ani destinate creșterii capacității comunităților de relaționare și finantare.

Astfel, pentru a întreține ecosistemele înființate, partenerii vor investi în crearea de rețele de inovare de tip helix cvadruplu formate din cetățeni, autorități publice, companii/ONG-uri și cercetători; se vor inființa grupuri sau sisteme de mentori pentru crearea ecosistemelor; se vor modela afaceri pentru identificarea oportunităților în domeniul SHAFE (medii inteligente, sănătoase, prietenoase cu vârsta); oportunitățile de finanțare vor fi susținute în continuare.

ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie își aduce contribuția la activitățile inițiativei NET4Age-Friendly atât în mod direct, cât și prin implicarea reprezentanților unor membri ai săi ca Fundația ANA ASLAN Internațional, Universitatea Politehnică București, Universitatea de Medicină și Farmacie „CAROL DAVILA” din București (UMFCD) și Centrul de Inovare în e-Health (CIeH) al UMFCD.

Mișcarea SHAFE - Smart Healthy Age-Friendly Environments /  Medii Inteligente și Sănătoase Prietenoase cu Vârsta, a început ca o rețea tematică, aprobată de Comisia Europeană, pentru a atrage atenția factorilor de decizie, organizațiilor și cetățenilor asupra necesității unei mai bune alinieri între sănătate, asistență socială, mediile construite și TIC, atât în materie de politici, cât și de finanțare. 

În prezent, SHAFE este coordonat de Carina Dantas și Willeke van Staalduinen și are peste 170 de organizații partenere. Implicarea atâtor organizații și persoane din Europa arată că ideile pe care SHAFE le înglobează au venit la momentul istoric potrivit.

Mai mult despre SHAFE

În noiembrie 2021, în volumul 25 al revistei Technium Social Sciences Journal, sub titlul generic al ediției „Un nou deceniu pentru schimbări sociale / A new decade for social changes”, a fost publicat un articol despre SHAFE avându-i ca autori pe Carina Dantas, Willeke van Staalduinen, Prof. Dr. Maddalena Illario și Prof. Dr. Luiza Spiru. 

În rezumatul articolului se menționează: „Semnificația și noțiunea de medii inteligente și sănătoase prietenoase cu vârstele (SHAFE) ca abordare holistică care promovează alinierea politicilor și strategiilor în diferite domenii, reprezintă un traseu unic pentru implementarea comunităților incluzive în și în întreaga Europă, îmbunătățind și susținând viața pe tot parcursul ei, indiferent de vârstă, sex, dizabilități, diferențe culturale și opțiuni personale. Când recunoaștem provocările serioase, în special cele legate de schimbările demografice și de pandemia de COVID-19, nu mai este posibil să lucrăm „în silozuri” sau să păstrăm poziții pentru interes individual. Înainte de orice alt rol, toți suntem cetățeni și avem datoria ca cercetători, cadre universitare, factori de decizie, practicieni, industrie și afaceri de a lucra împreună pentru o lume mai bună.”

Mai mult despre NET4Age-Friendly

Principala abordare a NET4Age-Friendly este înființarea de noi ecosisteme locale sau regionale, sau extinderea celor existente în fiecare țară implicată, conform helixului cvadruplu al inovației, pentru  sănătate și bunăstarea oamenilor într-o lume digitală prietenoasă cu vârstele. Ecosistemele formate din cetățeni, autorități publice, companii/ONG-uri și cercetători  vor fi susținute de cinci grupuri de lucru tematice (WG)
•    Proiectare incluzivă centrată pe utilizator pentru medii și comunități prietenoase cu vârsta (WG1);
•    Căi integrate de sănătate și bunăstare (WG2);
•    Soluții digitale și implementare durabilă la scară largă (WG3)
•    Impactul și durabilitatea SHAFE: dezvoltarea politicilor, prognoza finanțării și evaluările cost-beneficiu (WG4);
•    Cadrul de referință (WG5) – acesta din urmă sintetizând rezultatele obținute de cele patru grupuri anterioare într-un rezultat sinergizat. 

Flyer NET4Age-Friendly

---
Surse:
Despre NET4Age-Friendly:- https://www.net4age.eu/
Flyer NET4Age-Friendly:- https://www.net4age.eu/sites/default/files/NET4Age-Friendly%20FLYER_.pdf
Raportul D4 privind politicile, strategiile si finațările SHAFE / D4 Report on SHAFE policies, strategies and funding”:- https://www.net4age.eu/sites/default/files/NET4%20Deliverable%204.pdf
Despre SHAFE:- https://hands-on-shafe.eu/en/what-is-shafe 
SHAFE explicat în Technium Social Sciences Journal (Nov. 2021): https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/download/4844/1775
COST - European Cooperation in Science and Technology:-https://www.cost.eu/