Stire

ROHEALTH, singurul cluster de Sănătate Gold Labeled din România

ROHEALTH Gold Label

Clusterul ROHEALTH a fost din nou recunoscut pentru excelența sa, primind Eticheta de Aur a Inițiativei Europene de Excelență a Clusterelor (ECEI). Această certificare a fost acordată de ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis) Asociației ROHEALTH pentru nivelul înalt de profesionalism, complexitatea managementului de cluster, angajamentul său pentru îmbunătățire continuă și performanță ridicată. Organizația a îndeplinit 31 de indicatori de calitate pentru niveluri de excelență referitor la structură, guvernanță și colaborare, finanțare, strategie, servicii, realizări și recunoaștere.

Certificatul este acordat de către Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor (ESCA) care este biroul unic pentru promovarea excelenței în managementul clusterelor prin evaluarea comparativă și etichetarea calității organizațiilor de management al clusterelor din întreaga lume.

Începând cu 2009, Uniunea Europeană a dezvoltat o metodologie de evaluare comparativă a clusterelor, Inițiativa „Excel în Excelența Clusterului” (ECEI), cu scopul de a  îmbunătăți procesele de management ale organizațiilor de cluster și calitatea serviciilor pentru membrii acestora. Astfel au apărut etichetele (labels) europene de excelență a clusterelor (aur/gold, argint/silver și bronz/bronze).

ROHEALTH a obținut certificările pentru toate cele trei etichete: bronz în 2017, argint în 2019 și aur în 2021 – fiind reînoită în 2024.

În prezent, peste 1289 de organizații de cluster din 47 de țări au fost evaluate și sunt certificate cu BRONZE Label, 151 din 24 de țări cu SILVER Label și 151 de organizații din 19 țări au primit GOLD Label. Atât managerii clusterelor cât și decidenții politici recunosc acest sistem de „gestionare a calității clusterelor”.

Din cele 151 de clustere ECEI GOLD Label, doar 11 activează în domeniul Sănătății și al Științelor Medicale, iar acestea provin din șase țări: Danemarca, Estonia, Germania, Norvegia, Spania și România.

Din cele 7 clustere cu certificare Gold din România, ROHEALTH este SINGURUL cluster din domeniul Sănătății și al Științelor Medicale.

 

Despre ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie

ROHEALTH activează în domeniul Cercetării, Dezvoltării și Inovării care generează și susține inițiative și activități legate de sănătate, îmbunătățirea sănătății și bioeconomiei.

Obiectivele sale sunt dezvoltarea competitivității și inovației la nivel național, promovarea și încurajarea cooperării între companii, organizații, universități și entități publice, având ca rezultat creșterea competitivității economice în domeniile Sănătății și Bioeconomiei.

La sfârșitul anului 2023, clusterul numără 110 de organizații, acoperind o gamă largă de entități: întreprinderi mici și mijlocii (52), start-up-uri/spin-off (7), universități (14) și institute de cercetare-dezvoltare (11), spitale (8), autorități publice (3), ONG-uri (12), persoane fizice (3).

Aceste organizații cooperează în 10 grupuri de lucru specializate: Medicină Translațională, E-Sănătate, Educație pentru Sănătate, Materiale pentru Sănătate, Echipamente și Instrumente Medicale, Bioeconomie pentru Sănătate, Responsabilitate Socială pentru Sănătate, Politici Publice pentru Sănătate, Medicina Dezastrelor și ROHEALTH Students.

 

Sursă:

https://www.cluster-analysis.org/gold-label-new